Integritetspolicy (GDPR)

Denna policy uppdaterades senast 2022-08-31.

Webbplatsadressen är https://www.middagslyx.se och drivs av Skyttman & Co AB (org nr: 559248-2581). Företaget är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter på denna webbplats med tillhörande tjänster.

Så behandlas personuppgifter som insamlats via Middagslyx.se

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak mail och via formulär i samband med beställningar. Namn, telefonnummer, mailadress, adress & ip-adress är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna. Känsliga personuppgifter sparas också, exempelvis eventuella allergier eller anpassningar.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig, att möjliggöra beställningar, att identifiera dig kopplat till din beställning, köp och leverans av efterfrågad beställning.

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, erbjuda medlemsförmåner, erbjudande, beställningar, enkäter och andra typer av undersökningar eller utav marknadsföring såsom nyhetsbrev.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv, personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Vi tillhandahåller denna information i 1 år.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Middagslyx.se överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via Middagslyx.se om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat personuppgiftesbiträdesavtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.

Personuppgiftsansvar kopplat till beställningar via webbsidan har Skyttman & Co AB.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information.

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden och utifrån gällande lagar och regler såsom bokföringslagen. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, såsom att uppfylla reklamationsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra våra åtaganden och rättsliga gentemot dig.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss på info@middagslyx.se för att göra en begäran!

Om cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil med information som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på din enhet. Vid senare besök på webbplatsen med samma enhet hämtar webbplatsen upp informationen från enheten för att underlätta besöket på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära.

  • Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en viss tid.
  • Temporära cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Varför meddelar vi om cookies?

Den 1 juli 2011 ändrades lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Cookielagen, LEK kap 6 §18, är en del av EU-direktivet The Revised E-Privacy Directive. Lagen syftar till att förhindra att Internetanvändare spåras utan sitt samtycke. Detta genom att förbjuda att data sparas på, eller hämtas från, användarens terminalutrustning, till exempel dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Lagen säger: ”Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.”

Varför använder vi oss av cookies?

På Middagslyx.se använder vi oss av cookies för att ständigt förbättra din upplevelse på vår webb.

Under dessa omständigheter använder vi oss av cookies:

  • Webbstatistik (För att kunna vidareutveckla sidan)
  • Accept av våra cookies-villkor (För att enheten du använder ska slippa bli tillfrågad igen)

Vi sparar ingen personlig information via cookies. Den information vi däremot lagrar via cookies, genom exempelvis statistik i utvecklande syfte, används aldrig av andra parter än Middagslyx.se
Hur stänger man av cookies?

För att kunna använda Middagslyx.se fullt ut rekommenderas att du accepterar cookies. Vill du däremot inte använda cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det medför dock att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Close
Close